آموزش مدیریت

ارائه آموزش های حضوری و آنلاین برای توانمند سازی مدیران و سازمانهای ایرانی برای رقابت در کلاس جهانی

 

مشاوره مدیریت

ارائه مشاوره در حوزه های مالی، فروش،تولید،سرمایه انسانی و طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی

 

 

خدمات کارآفرینی

ارائه مشاوره های تخصصی و هدایت صاحبان ایده های نوآورانه،کارآفرینان و صاحبان سرمایه

 

دوره های آموزشی در حال ثبت نام

دوره آموزشی تولید ناب

[WD_Button id=250]

دوره آموزشی مدیریت پروژه

[WD_Button id=250]

نت

دوره آموزشی نگهداری تعمیرات(نت)

[WD_Button id=250]

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

[WD_Button id=250]

دوره آموزشی تولید ناب

[WD_Button id=250]

دوره آموزشی مدیریت پروژه

[WD_Button id=250]

نت

دوره آموزشی نگهداری تعمیرات(نت)

[WD_Button id=250]

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

[WD_Button id=250]

دسته بندی پلن های مشاوره ای

مشاوره بازاریابی، فروش و برندینگ

[WD_Button id=250]

مشاوره مالی و حقوقی

[WD_Button id=250]

مشاوره تولید و کیفیت

[WD_Button id=250]

مشاوره تولید و کیفیت

[WD_Button id=250]

فهرست